23
sub, sep

Policija Kosova otvorila konkurs za prijem novih policajaca

Info

Otvoren je konkurs za prijem policijskih službenika.

Policija Kosova je saopštila da je otvoren konkurs, kao i predviđeni uslovi za konkurisanje.

Između ostalog, objašnjeno je kako kandidati mogu aplicirati u Policiji Kosova i šta treba ispuniti zainteresovani.

Minimalni uslovi za konkurisanje:

Da bude državljanin Kosova
Da ima između 18-30 godina
Da ima završenu srednju školu
Da bude u dobrom fizičkom, psihičkom i emotivnom stanju
Da nije kažnjavan za neko krivično delo
Da nema tetovažu na vidljivom delu tjela (lice, vrat, ruke)
Da ima lični integritet i visoku etičku vrednost

Kliknite na link dole za detalje konkursa:
http://www.kosovopolice.com/sr/moguc769nosti-zapoljavanja